Opłaty

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

ZA MIESIĄC LIPIEC  WYNOSI  170 ZŁ (20 DNI).

W LIPCU WLICZONA BĘDZIE OPŁATA ZA DODATKOWE GODZINY ZA MIESIĄC CZERWIEC ORAZ ZALICZKA W WYSOKOŚCI 50 ZŁ ZA GODZINY ZA MIESIĄC LIPIEC.

ZWROTY BĘDĄ DOKONYWANE W DNIACH 30-31 LIPCA.

OPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ W DNIACH DO 10 LIPCA U PANI KAROLINY BALCERZAK.

Wyżywienie – płatność za wyżywienie wnoszona jest z góry do 10 każdego miesiąca, z uwzględnieniem nieobecności dziecka (wg rozliczenia miesięcznego). Stawka dzienna wyżywienia dziecka wynosi 8,50 zł.  Za każdą zgłoszoną wcześniej  nieobecność dziecka odliczamy kwotę dziennej stawki wyżywienia od opłaty w kolejnym miesiącu. Zgłoszenia nieobecności dziecka można dokonać SMS-em na numer telefonu 517 081 349 lub osobiście. Ważne aby dokonać zgłoszenia najpóźniej do godz. 7.15 w dniu nieobecności dziecka.

Koszt ubezpieczenia NW dziecka wynosi jednorazowo 40 zł. Ubezpieczenie jest płatne do 20 września.

Koszt wyprawki dziecka wynosi 50 zł w semestrze.