Opłaty

Wyżywienie – płatność za wyżywienie wnoszona jest z góry do 10 każdego miesiąca, z uwzględnieniem nieobecności dziecka (wg rozliczenia miesięcznego). Stawka dzienna wyżywienia dziecka wynosi 10,00 zł.  Za każdą zgłoszoną wcześniej  nieobecność dziecka odliczamy kwotę dziennej stawki wyżywienia od opłaty w kolejnym miesiącu. Zgłoszenia nieobecności dziecka można dokonać SMS-em na numer telefonu 517 081 349 lub osobiście. Ważne, aby dokonać zgłoszenia najpóźniej do godz. 7.15 w dniu nieobecności dziecka.

Koszt ubezpieczenia NW dziecka wynosi jednorazowo 40 zł. Ubezpieczenie jest płatne do 11 września 2020r.

Koszt wyprawki dziecka wynosi 70 zł w semestrze.